GDPR

Společnosti JB Stavební, s.r.o. velmi záleží na ochraně osobních údajů kontaktních osob všech obchodních partnerů a zaměstnanců. Proto zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Společnost JB Stavební, s.r.o. zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů, zákazníků a dodavatelů za účelem provozování obchodních aktivit a plnění s tím spojených zákonných a smluvních požadavků.

Zpracování osobních údajů zákazníků: Společnost JB Stavební, s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemci, zákazníky a dodavateli za účelem vypracování nabídek a realizace zakázek, jakož i splnění s tím spojených smluvních a zákonných závazků.

Uchazeči o zaměstnání: Kontaktní údaje získané v rámci žádosti o zaměstnání a dokumenty přiložené k takové žádosti zpracováváme elektronicky za účelem výběru vhodných kandidátů pro zaměstnanecký poměr. V případě, že zájemce vybrán není, jsou dokumenty přiložené k žádosti evidovány po dobu, která je ze zákona povinná k archivaci, pokud k tomu udělíte souhlas.

Ochrana důvěrnosti, dostupnosti a integrity údajů je hlavním úkolem společnosti JB Stavební, s.r.o. Platí to ve stejné míře pro provozní tajemství, údaje o zákaznících, osobní údaje i jiné kritické informace. Za tímto účelem se nastavují a průběžně vylepšují technická a organizační bezpečnostní opatření odpovídající stavu techniky a mezinárodně uznávaným pravidlům osvědčené praxe.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů.

JB Stavební, s.r.o. nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož se na ni nevztahuje článek 37, odstavec 1 nařízení GDPR. Společnost si však uvědomuje význam ochrany osobních údajů, a proto se rozhodla, že dobrovolně pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje. Ten je kontaktní osobou pro subjekty údajů a úřad pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro společnost JB Stavební, s.r.o. je Mgr. Kamila Beránková, e-mail gdpr@jbstavebni.cz