Aula Zlín

Rekonstrukce a modernizace auly Academia Centra - UTB Zlín
Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Termín realizace: 01/2021 - 11/2021