Základní informace

ZÁKLADNÍ UKAZATELE A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE K 31.12.2013

 

Jmění: základní
 
Vklad: 200 000
 
Stálá aktiva: 5 212 tis. Kč
Oběžná aktiva: 77 962 tis. Kč
 
Hospodářský výsledek před zdaněním: 1 499 tis. Kč
 
Počet zaměstnanců: 31 zaměstnanců
 
Obrat: 259 000 tis. Kč
 
Obchodní jméno: JB Stavební, s.r.o.
 
Den Zápisu: 17.11.1999
 
Sídlo: Pražákova č.ev. 397, 619 00 Brno
 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 
IČO: 25581708
 
DIČ: CZ25581708
 
Bankovní spojení: 161133533/0300 Československá obchodní banka a.s.
  107-5333050287/0100 Komerční banka, a.s.