Vize společnosti

VIZE SPOLEČNOSTI
Po počáteční a nezbytné expanzi jsme dospěli do stadia vývoje, v němž chceme firmu stabilizovat – finančně i profesně. Roční obrat chceme udržet v lehké vzestupné tendenci (přírůstek o 15 až 20 procent) s tím, že celková částka by měla oscilovat v rozmezí 200 až 300 milionů korun.

DEVELOPMENT
Za další fázi rozvoje naší společnosti lze považovat rozhodnutí věnovat se developerské činnosti. Nyní našim zákazníkům nabízíme spolupráci při vypracování investičních záměrů, spolupráci při hledání finančních zdrojů, vyhledávání a výběr nejvhodnějších lokalit, zajištění nákupu a prodeje nemovitostí a realizaci projektu. Zároveň se sami stáváme investorem, který nakoupí strategicky umístěné pozemky a na nich po dohodě se zájemci realizuje požadované stavby.