Pavilon Farmacie II.

Novostavba pavilonu Farmacie II.

Investor: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Termín realizace: 02/2013 - 10/2014