Pavilon aviární medicíny

Novostavba pavilonu aviární medicíny

Investor: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Termín realizace: 03 - 10/2014