VFU Objekt č. 25

VFU - Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25

Investor: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Termín realizace: 02/2017 - 03/2018