Historie společnosti

JB Stavební, s.r.o. – jihomoravská firma s historií.

Naše společnost vznikla 17. listopadu 1999. V průběhu následujícího desetiletí se počet zaměstnanců firmy zvýšil z původních tří na současných 30. Průměrná migrace zaměstnanců u nás dosahuje 10 %. Své lidi si zkrátka pečlivě vybíráme a hledáme ty, kteří odvádí zadanou práci zodpovědně a s plným nasazením.

Začínali jsme se základním technickým vybavením a zakázkami řádově ve statisících korun. Nyní nabízíme kompletní dodávky staveb v oblasti průmyslového a občansko-administrativního pozemního stavitelství. Nosným programem je provádění občanských a průmyslových staveb, rekonstrukce a opravy objektů a zateplování fasád nejnovějšími technologiemi. Disponujeme potřebnou mechanizací a technikou pro základní a dokončovací práce a provádíme veškeré vrtací, řezací i demoliční práce. Při realizaci zakázky disponujeme, mimo standardního vybavení, vlastní autodopravou, lešením, bedněním i malou mechanizací a zařízením staveniště.

V současné době je stavební trh „čistější“ a průhlednější, než tomu bylo zhruba před dvaceti lety. Proto má osobní jednání větší váhu i platnost. Klient si ověřuje naší firmu, zajímá se o reference, stejně tak my prověřujeme kvalitu a spolehlivost investora. Takto se zakládá oboustranná důvěra. Na počátku existence firmy jsme získávali zakázky tzv. „na zkoušku“ a pak pravidelně následovaly další. Dnes představují naší nejlepší referenci uskutečněné zakázky a loajalita klientů. V našich zakázkách jsme generálním dodavatelem v 95% případů. Zakázky realizujeme především v regionu Jihomoravského kraje, řadu zakázek však provádíme po celé České republice (viz kapitola Referenční projekty).

Vývoj se odehrál také v typech zakázek. Hlavním důvodem posunu směrem k většímu podílu průmyslových staveb na celkovém objemu zakázek (podrobněji viz. Struktura činnosti) byl cílený vývoj v naší vlastní specializaci - pravidelně investujeme do techniky i technologií, držíme krok s nejmodernějšími trendy a postupy, které se spíše uplatní v tomto typu staveb. Přesto výstavbu rodinných domků a vil považujeme za neoddělitelnou součást našich služeb. Věříme totiž, že není možné náš nejbližší okolní svět rozdělovat jednoduše na místo, „kde žijeme“, a místo, „kde pracujeme“. Všude se chceme cítit dobře a příjemně - jak v práci, tak i doma. Proto v naší firmě přistupujeme v principu stejně ke každému typu zakázky - k malému rodinnému domu i k velké průmyslové hale. Proto se u nás můžete spolehnout na vyváženost ceny i kvality.

Postupem času jsme dospěli do fáze, kdy kromě stavebních služeb nabízíme také vlastní projekty. A to jak dokončené, tak v různých fázích výstavby. Mezi naše reference patří stavba rodinných domů ve Viničných Šumicích nebo třeba průmyslový areál v brněnské ulici Kšírova. Pro velkou úspěšnost hodláme v developerské činnosti pokračovat i nadále.

Na rozsáhlejší projekty čerpáme kapitál z vlastních prostředků a úvěrů od ČSOB a Hypoteční banky. V určité fázi výstavby jsou tyto zdroje nahrazeny financováním od budoucích majitelů. Pokud investiční náklady přesahují 50 mil. Kč, obvykle oslovíme s nabídkou spolupráce několik developerských firem. V obou případech zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost a řízení zakázky.